Foto: Alf Grønli Simensen
Foto: Alf Grønli Simensen

UiO driver selv med plagiering

Filmhistorien er full av sexisme og objektifisering. Det bør ikke Universitetet i Oslo gjenskape.

Undervisningsfilmen Plagieringseventyr, som UiO velger å bruke som en kampanje MOT plagiering, er ironisk nok selv et plagiat. Den plagierer filmhistoriens patriarkalske kvinnesyn. Filmen inneholder bare mannlige taleroller med unntak av en kvinne som kun er et verktøy for å realisere filmens budskap og den mannlige hovedrollens dilemma. I tillegg kommer et freidig dansenummer der man klyper i en kvinnes pupp. Typeeksempler på sexisme og objektifisering som filmhistorien dessverre er så full av.

Dette er saken: - Undervisningsvideo ved UiO krenker kvinner

I forrige ukes Universitas kritiserte jeg UiO for bruken av filmen. Jeg er ikke ute etter å «ta noen». Mitt mål er en friere verden for alle, uavhengig av kjønn. Dette er det som ligger til grunn for mitt feministiske engasjement og jeg tror ikke man kommer dit ved å polarisere. For å komme fremover i likestillingssaken tror jeg vi må tørre å erkjenne patriarkalske strukturer hos oss selv og andre, bevisstgjøre dem, problematisere og prøve oss på en endring. I denne prosessen kreves først og fremst varme og tilgivelse. Ingen er perfekte. Vi er alle til dels offer for de normer og strukturer vi er vokst opp i. Likevel er vi ikke fritatt for ansvar om å bli opplyst og streve etter endring. Man kan i hvert fall kreve såpass av et universitet.

Undervisningsvideoen som brukes av Universitetet i Oslo er sexistisk, selv om kvinner har bidratt til filmen.

Men Ingunn Rødland, universitetsbibliotekar ved UiB, mener filmen er «innenfor». Innenfor hva? Innenfor grensen for hva som er ok å krenke en gruppe med? Innenfor grensen for hva som er ok av plagiering og etterligning uten å tenke selv? Overbibliotekar ved UiO, Halvor Kongshavn, forholder seg overhodet ikke til at filmen er sexistisk siden den får frem sitt poeng. Målet helliger middelet.

Filmprodusent Stian Hafstad finner dessverre ikke saklige argumenter for å besvare min kritikk, men må ty til en hersketeknikk (forminskning) og ilegger meg en egenskap om at jeg har «lett etter feil». Det måtte ikke mye leting til der!

I tillegg kommer det klassiske argumentet om at kvinner selv har bidratt til filmen. Det er INGEN GARANTI for at filmen er fri fra sexisme. Det er samme idioti som å si at en person med mørk hud ikke kan ha rasistiske holdninger. Man ER ikke rasist eller sexist. Man har fått en sleng av det, akkurat som en forkjølelse, det kan gå over. Jeg hadde bare trodd at det hadde gått over i noe større grad på et opplyst sted som UiO.