Foto: KMD
Foto: KMD

Regjeringen gjør boligdrømmen virkelig for flere

Det norske boligmarkedet fungerer i hovedsak bra, men som Universitas og flere andre påpeker er den kraftige prisveksten i Oslo og noen andre områder et problem. I Norge er det vanlig at man ønsker å eie sin egen bolig, noe som er bra både for boligene og for forutsigbarheten til den enkelte og for bomiljøet.

Les også: Boligdrømmen slår sprekker

Derfor er det alvorlig når terskelen inn i boligmarkedet er så høy at den blir uoverkommelig for mange.

Vi har gode sosiale ordninger for folk som av ulike årsaker trenger hjelp til å skaffe egen bolig. Bostøtten hjelper hvert år tusenvis med å håndtere høye boutgifter. Husbankens startlån gjør at flere kan få det boliglånet de trenger for å komme inn i boligmarkedet.

Det viktigste vi som nasjonale politikere kan gjøre er å gjøre det raskere og billigere å bygge, så vi får flere boliger i markedet. Her er regjeringen godt i gang. Vi har forenklet regelverk og lover som både skal gjøre det raskere å planlegge og bygge boliger.

I tillegg har vi forenklet reglene og gitt de aller minste leilighetene noen unntak som kan gjøre dem inntil 300.000 kroner billigere å bygge. Disse boligene er det typisk førstegangskjøpere som etterspør.

Alle kan ikke bo innenfor ring 1 i Oslo.

Det er ingen tvil om at det må bygges mer i Oslo og det må bygges mer av den typen boliger som folk ønsker seg. Derfor håper jeg også Oslo kommune følger opp med å forenkle sine regler, legge klar tomter til boligbygging og sørge for rask behandling av planer og byggesøknader.

Men alle kan ikke bo innenfor ring 1 i Oslo. Derfor må vi også bygge ut kollektivløsninger sånn at det går an å komme seg raskt til forelesning og hjem fra fest, selv om man ikke bor i rusleavstand til sentrum. Derfor stiller vi nå krav om at kommunene må planlegge boliger der det bygges ut kollektiv, og at det må bygges ut kollektiv der folk skal bo. Vi jobber hver dag med å gjøre byggereglene bedre og enklere for at flere skal få oppfylt boligdrømmen, og vi er på rett vei.