Mentor­ord­ning på UiB

I år skal UiO legge ned en ekstra innsats på å løfte læringsmiljøet ved UiO

29. april hadde vi vært heldige om vi studerte på UiB

Dagen før gikk nemlig styret ved Universitetet i Bergen inn for at alle studenter skal få en faglig mentor innen 2019. Universitetet i Bergen går i front og står som et godt eksempel for alle andre universiteter og høyskoler. Så det store spørsmålet er – kan UiO være like gode?

Du som student har kanskje ikke fått det med deg, men UiO har bestemt at i år er lærings- og arbeidsmiljøåret. Dette innebærer at vi i år skal legge ned en ekstra innsats på å løfte læringsmiljøet på UiO. Inn i denne satsingen har Studentparlamentet vedtatt at vi ønsker et større fokus på førsteåret som student. De fleste kan sikkert kjenne seg igjen – det er førsteåret som legger grunnlaget for det faglige og sosiale nettverket. Det er også i det første året at det største frafallet forekommer. Derfor mener vi at UiO skal tilby et godt mottaksapparat som ivaretar faglige og sosiale behov. Tiltak som rådgivningssamtale med studieveileder og mentorordning er noe vi har ønsket på vegne av våre studenter, slik at vi kan gjøre det første året vellykket.

Norsk studentorganisasjon har vedtatt at de ønsker at alle studenter i Norge skal få tilbud om en mentor. UiB har nå tatt standpunkt og innført dette for alle sine studenter. Er dette noe vi bare kan se langt etter på UiO? Nei, eller, svaret bør være nei. Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet har allerede gode ordninger med en mentor som veileder og støtter studentene. Når vi allerede har to fakulteter på UiO som har gode erfaringer med en slik faglig mentor, kan ikke UiO lene seg på dårlige unnskyldninger om en desentralisert styringsmodell, der alle fakulteter fungerer ulikt. Gode idéer må spres og fakultetene må lære av hverandre, ikke la seg hindre av en styringsmodell. Dette vil i så fall være på bekostning av oss som studenter. Hvis UiB får det til, bør ikke UiO også det?