– Animert barneporno er ikke overgrep mot noe annet enn folks moralfølelse, sa blogger Gunnar Tjomlid (til høyre) under debatten, som ble arrangert av Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening ved UiO forrige uke.
– Animert barneporno er ikke overgrep mot noe annet enn folks moralfølelse, sa blogger Gunnar Tjomlid (til høyre) under debatten, som ble arrangert av Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening ved UiO forrige uke.
Pål Grøndahl, rettspsykolog, understreker at det er lite faglitteratur på et slikt område. Men han tror at animert barneporno kanskje kan være en del av behandlingen av pedofili.
Pål Grøndahl, rettspsykolog, understreker at det er lite faglitteratur på et slikt område. Men han tror at animert barneporno kanskje kan være en del av behandlingen av pedofili.

– Animert barneporno er ikke overgrep

Om pedofile får tilgang til animert barneporno, kan færre barn bli utsatt for overgrep. Dessuten kan det hjelpe i behandlingen. Men betyr det at det er greit?

– Takk for invitasjonen til å snakke om temaet fra helvete», sier rettpsykolog Pål Grøndahl fra scenen på studentpuben U1 på Blindern. Forrige uke arrangerte Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening ved UiO debatten «Animert barneporno – er det greit?». Sammen med Grøndahl satt blogger Gunnar Tjomlid og psykolog Thore Langfeldt i panelet som skulle debattere et mildt sagt tabubelagt tema.

Vi trenger mindre fordømmelse. Pedofile som klarer å la være å forgripe seg på barn, fortjener tvert imot ros»

Ole Martin Moen, filosof

Overgrep mot moralfølelsen

– Animert barneporno er ikke overgrep mot noe annet enn folks moralfølelse, sa blogger Gunnar Tjomlid under debatten.

Han skriver bloggen «Saksynt», en av Norges mest leste blogger, og har gjennom flere innlegg hevdet at det nåværende lovverket er unyansert. I dag er alle framstillinger som viser overgrep eller seksualiserer barn under 18 år forbudt, ifølge straffeloven. Dette forbudet gjelder også tekster, eller animasjonsfilmer, som skildrer barn på en måte som kan oppfattes som seksuell.

* Slik reagerte Knausgård da han ble kalt en pedofil kvinnehater og skjult homofil

Bør avkriminaliseres

Tjomild er ikke alene om å anse animert barneporno som et godt alternativ.

– Det blir urimelig når moralfølelsen hindrer oss fra å tenke rasjonelt og strategisk om hvordan vi kan unngå at barn kommer til skade, sier filosof Ole Martin Moen.

Han er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og har skrevet artikkelen «The Ethics of Pedophilia» (2015). Moen mener animert barneporno kan være en måte for pedofile å få utløp for seksualiteten sin uten at det skader barn, og at den begrensede forskningen som finnes på feltet viser at det kan ha en forebyggende effekt mot overgrep.

– Én mulighet er full legalisering. En annen mulighet er at pedofile kan få lovlig tilgang til animert barnepornografi gjennom lege eller psykolog. Det vil gi pedofile et incentiv til å søke hjelp.

Moen forteller at svært få pedofile søker hjelp i dag fordi stigmaet rundt pedofili er så belastende.

– Det er trist, siden de har en tung og vanskelig seksualitet. Vi trenger mindre fordømmelse. Pedofile som klarer å la være å forgripe seg på barn, fortjener tvert imot ros, mener Moen.

Mulig behandling

I dag er pedofili definert som en psykiatrisk diagnose. Det er imidlertid en diagnose som har vist seg å være vanskelig å behandle. Psykolog Grøndahl har doktorgrad i rettspsykologi, og bred erfaring som sakkyndig i overgrepssaker. Han mener at animert barneporno kan tenkes å ha en funksjon i behandlingen av pedofile.

– Det er kanskje egnet i en overgangsperiode, og kanskje også som en del av behandlingen for å identifisere hva det er vedkommende tenner på og hvorfor, sier Grøndahl til Universitas etter debatten.

Men det finnes lite forskning på animert barneporno.Grøndahl har kun funnet frem til én relevant forskningsartikkel om temaet. Han understreket at det finnes for lite kunnskap om emnet til at det i dag kan trekkes noen klare konklusjoner. Det som derimot er sikkert er at ingenting skjer hvis man ikke har en åpen debatt rundt forebygging av overgrep mot barn.