Francis Fukuyama:

Flyktningene bør dra tilbake

Statsviter-superstjernen Francis Fukuyama sier at utdanning er sentralt i statsbygging. Dersom syriske flyktninger ikke drar tilbake, kan det hende at Syria aldri bygges opp igjen.

Han er en verdenskjent professor i statsvitenskap, politisk økonom og forfatter. I snart tre tiår har Francis Fukuyama skapt kontroverser og debatt med sine teorier og spådommer om stater, styresett og internasjonale utviklingsspørsmål. I forrige uke var han på sitt første norgesbesøk i forbindelse med Universitetet i Oslo sin governance-satsing ved Senter for utvikling og miljø.

Han holdt et foredrag om staten og makt, politisk orden og institusjoner foran begeistrede fans i universitetsaulaen. Etterpå snakker han med Universitas om høyt utdannede syrere på flukt.

– Det ville vært til det beste for regionen at flyktningene drar tilbake når regionen stabiliserer seg. Du ønsker ikke skape en situasjon hvor hele den syriske middelklassen forsvinner og emigrerer til Europa. Syria vil aldri bygges opp igjen hvis det blir tilfelle.

Jeg kommer ikke på et eneste land som har hatt en fremgangsrik statsbyggingsprosess, hvor eliten ikke har hatt høyere utdanning

Rollemodellen som kollapset

Før krigen brøt ut var Syria et av de mest velutviklede og moderne landene i Midtøsten. Tall fra UNESCO viser at mer enn én av fire syrere har vært innom høyere utdanning da krigen brøt ut for fire år siden. 12 prosent hadde fullført en universitetsgrad. Utdanningssatsingen har gitt gode resultater, både i nasjonal og regional sammenheng. 97 prosent av unge mellom 15 og 24 år kan lese og skrive, og syv av ti var i videregående skole i 2011. Det var like mange kvinner som menn i utdanning på alle nivåer. Utdanningsinstitusjoner har hatt en sentral rolle i den økonomiske og politiske utviklingen av landet siden 1960-tallet.

– Jeg kommer ikke på et eneste land som har hatt en fremgangsrik statsbyggingsprosess, hvor eliten ikke har hatt høyere utdanning. I land i utvikling kommer den utdannede eliten fra forskjellige steder i landet. De møtes, og de danner vennskapelige relasjoner. Elitene kan bruke utdanningssystemene til å løse etniske og politiske forskjeller, og dempe spenninger i land med store splittelser.

Verdensbanken bekrefter at utdanning er helt grunnleggende for et lands stabilitet og utvikling. Utdanning sørger for å utjevne forskjeller i befolkningen og øker bevisstheten rundt samfunnet, rettigheter og demokrati. Det er også viktig i et økonomisk perspektiv. Investering i utdanning vil på sikt øke produktiviteten og den økonomiske veksten til et land.

Spenning i Europa

I følge en rapport fra det Internasjonale Instituttet for Fred (IPI), forventer land i regionen at syriske studenter som nå er i Jordan og Libanon, kommer hjem til Syria når konflikten er over. Men mange reiser nok heller til Europa når muligheten byr seg. Det kan få konsekvenser, ikke bare for Syria.

– Selv om det er til det beste for regionen at de drar tilbake, er sannheten at de fleste vil bli i Europa. På den ene siden er det et nå et stort behov i Europa for å sysselsette ressursene som kommer inn. På den andre siden vil det bli et politisk tilbakeslag i Europa i kjølvannet av flyktningstrømmen som kommer. Høyrepopulismen vi ser i Europa i dag vil markere seg enda tydeligere. Men jeg mener det ikke er så rart at man ønsker å beskytte sin identitet, nasjonale tradisjoner og kultur. Det er ting som ikke kan endres over natta.

FLERE FORSKERINTERVJUER:

Kritikere uønsket

Hvor ødeleggende er det for land i konflikt at mange med utdanning forsvinner?

– For enkelte land er ikke «brain-drain» nødvendigvis så ødeleggende som man ville trodd. I autoritære stater befester ledere sin makt og kontroll ved å la kritikere og bråkmakere emigrere til Europa og USA. Dette er hva som har skjedd i Russland under Putin. Hvis man tømmer landet for bråkmakere vil det til slutt ikke være noen igjen til å kritisere maktinnhaverne, noe som gjør det enklere for autoritære regimer å overleve, sier superstjernen.