Potensial: Vi går glipp av viktige perspektiver når halve befolkningen må jobbe hardere for å oppnå den karrieren de ønsker. Og det er definitivt ikke rettferdig, skriver Heidi Bang og Johanne Vaagland.
Potensial: Vi går glipp av viktige perspektiver når halve befolkningen må jobbe hardere for å oppnå den karrieren de ønsker. Og det er definitivt ikke rettferdig, skriver Heidi Bang og Johanne Vaagland.Presse

Unaturlige kjønns­roller

Er kjønnsdeling i arbeidslivet noe naturlig, eller kan det endres? Heidi Bang og Johanne Vaagland mener biologiske forskjeller er en dårlig unnskyldning.

I Universitas hevder Hanad Mohamed Ali at tiltak for kjønnsbalanse i arbeidslivet er unødvendig og skadelig, fordi kjønnsskiller er en konsekvens av biologiske forskjeller. Det er tydelig at Ali har vært selektiv i valg av forskningsmateriale når han påstår at et delt arbeidsliv er positivt.

Journalist Hanad Mohamed Ali mener kjønnsdeling er naturlig: Naturlige kjønnsroller

Ali påstår at vi må stole på at kvinner og menn tar frie og rasjonelle valg, men det betyr ikke like valgmuligheter. Senest i februar gjennomførte Markedshøyskolen et forsøk som viste at norske studenter vurderer karrierekvinner og menn ulikt. Hanna ble vurdert som en dårligere leder og mindre sympatisk person enn Hans, til tross for at den eneste forskjellen på dem var navnet. Tradisjonelle kjønnsroller er utdatert, men påvirker likevel holdninger. Biologiske forskjeller er en dårlig unnskyldning for å la være å ta tak i det faktiske problemet.

I akademia ser vi at til tross for at flere kvinner enn menn har tatt høyere utdannelse siden 80-tallet, er andelen kvinnelige professorer fremdeles under 30 %. Dette handler ikke om biologiske forskjeller. Blant annet ser man at menn ansetter menn, og kvinner ansetter menn. Kvinnelige ansatte bruker lengre tid på å rykke opp i gradene. Det hjelper ikke om Hanna har et ønske om å jobbe som leder hvis hun uansett blir vurdert som mindre egnet til et lederverv enn Hans.

Likestilte arbeidsplasser har et bedre arbeidsmiljø og er mer effektive. De ansatte trives rett og slett bedre. Er ikke dette noe en burde jobbe for? Ali snakker mye om den norske kvoteringsloven. Den ble evaluert i vår, og det er ingen tegn til at kvotering har ført til økt gjeld og forverring av drift i selskap. Flere land i Europa begynt å se til Norge, og Tyskland har innført samme lovgivning.

Vi går glipp av viktige perspektiver når halve befolkningen må jobbe hardere for å oppnå den karrieren de ønsker. Og det er definitivt ikke rettferdig.