Kjønnsnøytralitet: Burde det komme kjønnsnøytrale toaletter på UiO? Illustrasjon: Addictinginfo.org
Kjønnsnøytralitet: Burde det komme kjønnsnøytrale toaletter på UiO? Illustrasjon: Addictinginfo.org

Kjønnsnøytrale toaletter nå!

Ved å ikke tilby kjønnsnøytrale toaletter påfører Universitetet i Oslo transpersoner unødig skade. Det er på tide at likestillingskampen utvides til toalettene.

Det er et mål at alle skal føle seg hjemme på Universitetet i Oslo. Dessverre bidrar noe så banalt som toalettene våre til å ekskludere transpersoner. Sosialdemokratene gikk til valg på å innføre kjønnsnøytrale toaletter på UiO, og Studentparlamentet bør jobbe for dette i den kommende perioden.

De kjønnede toalettene fører til at en del transpersoner vegrer seg for å gå på toalettet. Selv om du ikke har tenkt på det før, så begrenser toalettene på universitetet friheten og velferden til en del av våre medstudenter.

Universitetets toalettpraksis påfører med dette en helt unødvendig belastning på transpersoner. Sett i lys av at transpersoner i lang tid har blitt ignorert av storsamfunnet og internasjonalt er overrepresentert på bl.a. selvmordsstatistikk, bør det ikke være tvil om at Universitetet i Oslo bør innføre kjønnsnøytrale toaletter. Dette er en naturlig utvidelse av likestillingskampen.

Ordningen er allerede innført på flere universiteter i England og USA, og selv i det Hvite Hus finnes det et «all gender toilet». Universitetet i Oslo kan bli Norges første utdanningsinstitusjon som gjør dette nødvendige grepet.

Misforstå meg rett: Forslaget er ikke å gjøre alle toaletter kjønnsnøytrale, men å ha noen egnede toaletter som faktisk kan brukes av alle (i den mest kjønnsuttrykksinkluderende betydningen av ordet). Kjønnsnøytrale toaletter vil gjøre en reell forskjell for noen av våre medstudenter, og vil også være en handling som viser at universitetet ikke er blind for transpersoners interesser. De klare fordelene med dette forslaget kan ikke universitetsdemokratiet drite i.