En anelse dannelse

For den gjengse akademiker vil det muligens virke kontraintuitivt at både Max Hermansen og eurytmister er av dannet sort. Kanskje vil denne månedens magasin gi et annet perspektiv.

Man kommer stadig over forskning som viser at høyt utdannede lever lengst, har mest sex og er generelt mer tolerante enn andre. I tillegg forbindes gjerne høyt utdannede med god dannelse og et åpent sinn – et image de fleste ved utdanningsinstitusjonene vil ønske å assosieres med. Om det er slik, har man den siste tiden vært vitne til at det ikke nødvendigvis alltid stemmer. Lederen for den Oslo-baserte avleggeren av den antimuslimske bevegelsen Pegida, Max Hermansen, har den senere tid vært gjenstand for spott og spe i avisene. Hermansen får gjennomgå for det som hevdes å være en intoleranse, særlig mot muslimer. En udannet mann, vil kanskje noen tenke. Men Hermansen er langt i fra uskolert. Han har fem års høyere utdannelse med seg, slik man kan lese i «Bokhylla».

Les også: Max germanus

I dette magasinet utforsker vi ulike aspekter ved dannelse. I tradisjonell forstand vil mange kanskje forbinde dannelse med Examen philosophicum – faget som er ment å gi en innføring i filosofi, og er obligatorisk for alle som skal studere ved Universitetet. I så måte føyer Hermansen seg inn i en utvidet tolkning av hva et dannet menneske er.

Les også: I feil phil.

Å utfordrer den umiddelbare forståelsen av dannelse er også noe eurytmistudentene i vår fotoreportasje gjør. Ved Eurytmihøyskolen er dans med flagrende gevanter og undervisning i hvordan få kontakt med følelser blant læringsmålene, og tradisjonell akademisk dannelse virker fremmed og fjernt. Likevel regnes høyskolen som en fullverdig utdanningstilbyder. Dannelse har med andre ord flere perspektiver.

Les også: Å synge med lemmene

I dag er dannelsesbegrepet så bredt at det spenner fra drømmestudenten i Exphil som løfter blikket og stiller årvåkne og kritiske spørsmål til Max Hermansen som bruker sin dannelse til å provosere med sine kontroversielle meninger.

Les også: Det ligger i navnet

For den gjengse akademiker vil det muligens virke kontraintuitivt at både Hermansen og eurytmistene er av dannet sort. Kanskje vil denne månedens magasin gi et annet perspektiv.

Les også: Fra forsvar til Sejer