Vi trenger krevende studenter

Dere studenter møtes med krav og forpliktelser ved å si ja til en studieplass. Ansatte ved høyskoler og universiteter må gjengjelde dette ved å etterstrebe undervisning av høy kvalitet, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland.

I disse dager sparkes fadderdagene i gang på studiesteder rundt om i Norge. Campus fylles med nye, forventningsfulle studenter som er klare til å ta fatt på studentlivet. Etter hektiske bli-kjent-uker starter hverdagen med forelesninger, seminarer og lange dager på lesesalen. Som student forventes det at du investerer både tid og energi i arbeidet med å tilegne deg ny kunnskap.

Vi i NOKUT arbeider for at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Det betyr at dere studenter skal kunne stole på at utdanningen dere nå begynner på er god. Universiteter og høgskoler har selv ansvar for kvaliteten i egne studietilbud, men NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling.

Studentenes tilbakemeldinger har stor betydning for NOKUT. Vi bruker studenter i vårt tilsynsarbeid og har et tett samarbeid med flere studentorganisasjoner. Vi har også gitt studentene et viktig talerør gjennom den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Her får studenter landet rundt anledning til å svare på spørsmål om hvordan de oppfatter kvaliteten på sitt studieprogram. Resultatene skal brukes i videreutviklingen av studiekvalitet nasjonalt og rundt om på institusjonene og gir dermed studentene stor innflytelse i dette arbeidet.

Tall fra Studiebarometeret i 2013 viste at hele 77 prosent av studentene som deltok i undersøkelsen var fornøyde med eget studium totalt sett. Samtidig uttrykte kun halvparten tilfredshet med selve undervisningen, mens tilbakemeldinger og veiledning scoret enda svakere. Selv om Studiebarometeret viser stort sett fornøyde studenter, er veien enda lang for institusjonene som tilbyr høyere utdanning i dag.

Undersøkelsen avslørte dessuten at studenter benytter 29 timer i gjennomsnitt per uke på studiearbeid. Det åpner opp for spørsmål om studenter møter nok faglig utfordring på sitt studieprogram.

Ved inngangen til et nytt akademisk år er disse resultatene noe som institusjonene bør ha reflektert over. Dere studenter møtes med krav og forpliktelser ved å si ja til en studieplass. Ansatte ved høyskoler og universiteter må gjengjelde denne forpliktelsen ved å etterstrebe kunnskapsoverføring og undervisning som holder høy kvalitet.

Jeg vil oppfordre dere til å være engasjerte og krevende studenter, som selv bidrar i utdanningen. Det er viktig for både deg og dine medstudenter.