Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Arkivfoto: Ena Kreso
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Arkivfoto: Ena Kreso

Kunnskap i klasserommet

Regjeringen innfører masterutdanning for alle lærerutdanninger for å løfte kunnskapsnivået i norsk skole, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hva er nøkkelen til kunnskapsskolen? Lærerne. Ingenting er viktigere enn en god lærer. En som er faglig sterk, ser elevene og inngår i et sterkt profesjonsmiljø med andre lærere. En masterutdanning er en styrking av lærerutdanningen og dermed et viktig bidrag til kunnskapsskolen. En masterutdanning må ikke bli strømlinjeformet, og det er ingen motsetning mellom en slik utdanning og praksis. Vi er fortsatt avhengige av enda tettere kontakt mellom studiestedene og skolen.

En masterutdanning gir mulighet til grundigere faglig fordypning, og til å tilegne seg innsikt som kan legge grunnlaget for enda bedre undervisning i fremtiden. I profesjonsutdanninger gjør man masterarbeidet i tett tilknytning til praksis. Det er derfor feil å anta at en masterutdanning nødvendigvis vil innebære unødvendig teoretisering.

Finske lærere har som følge av sin solide lærerutdanning kunnet kreve mer frihet i utøvelsen av lærerrollen. Etter at den finske lærerutdanningen ble omgjort til masterutdanning mot slutten av 1970 tallet, har læreryrkets anseelse økt gradvis. Dette er en av de viktigste faktorene for å forklare hvorfor lærerutdanningen er så populær i Finland.

Det er derfor ikke uten grunn at både Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene støtter regjeringens forslag om å innføre master for lærerutdanningene.