Hvorfor lete etter enda mer?

Videre investeringer i olje og gass kan i virkeligheten sammenliknes med å investere i produksjon av hestevogner etter at bilen var kommet på markedet, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

«Dette er nødvendig for å stanse den største feilinvesteringen i Norges historie.»

Torsdag 20. mars fremmet Miljøpartiet De Grønne et historisk forslag om å avlyse neste runde med utdeling av letetillatelser for olje og gass på norsk sokkel. Dette er nødvendig for å stanse den største feilinvesteringen i Norges historie, og for å hindre at Norge fortsetter å spille russisk rulett med både verdens klima og norsk økonomi.

Videre investeringer i olje og gass kan i virkeligheten sammenliknes med å investere i produksjon av hestevogner etter at bilen var kommet på markedet. Stadig flere utviklingstrekk tyder på at verden er på vei mot et vippepunkt der fossil energi blir utdatert. Nye tall viser at prisen på solenergi allerede er konkurransedyktig sammenlignet med fossil energi i mange land. Allikevel fører Norge en politikk som gjør oss mer avhengig av olje og gass for hvert år. Under den rødgrønne regjeringen opplevde oljenæringen en eksplosjonsartet vekst i investeringene, fra 88 milliarder i 2005 til 209 milliarder i 2013.

Derfor er det nødvendig å reise en debatt om hovedtrekkene i norsk oljepolitikk. Norge er i en eksepsjonelt god posisjon til å starte omstillingen til det bærekraftige velferdssamfunnet og vi vil ha stor fordel av å være tidlig ute. Det første steget bør være å stanse tildelingen av nye leteblokker i 23. konsesjonsrunde. Vi gleder oss til å ta debatten i Stortinget i månedene som kommer!

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne.