Ut med ikke-studenter

For å redusere mangelen på studentboliger bør vi starte med å kreve at beboerne faktisk er studenter, mener Toril Charlotte Reynolds i Oslo FpU.

Det er alltid mangel på studentboliger i Oslo. Den 15. august i fjor manglet Oslo 4500 boliger, og det var ikke noe nytt. Vi leser historier om studenter som sover i gymsaler, og russiske utvekslingsstudenter som bor på felleskjøkkenet i håp om å få hybel. Samtidig bor noen år inn og år ut i offentlige eide studentboliger til 3200 kr i måneden uten å ta et eneste studiepoeng.

For det stilles faktisk ikke krav om at du gjennomfører en eneste eksamen for å få lov til å bo billigere enn i en nedbetalt OBOS-leilighet. Studentskipnaden i Oslo (SiO) gjør oppmerksom på at det er en del kriterier du må oppfylle for å få tilbud om ny kontrakt, men de er ikke særlig strenge på det. Sånn egentlig. Noe av det som må være på plass er:

• Du må ikke ha ubetalt, forfalt husleie på det tidspunkt søknaden din blir behandlet

• Semesteravgift for inneværende semester må være innbetalt

• Du må ikke ha misligholdt leiekontrakten

• Maksimal botid i SiOs studentboliger er fem år

• Du må ha søkt innenfor de frister som blir gitt.

Se der ja, semesteravgiften må være betalt, men det er det.

Vi forventer at de som leier studenthybler faktisk er studenter. Det betyr at de må studere! Og ta eksamen, og få studentpoeng. Men med dagens ordning kan jo hvem som helst bo i studenthybel, så lenge de har en profil på studentweb og har satt over de 500-ognoe-kronene til samskipnaden. Sånn kan vi jo ikke ha det når vi mangler studentboliger?

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) i Oslo mener det bør stilles krav til at en som leier av SiO i det minste tar 30 studiepoeng i løpet av et år for å få lov til å bo på studentbolig. Studiepoengene kan innrapporteres til samskipnadene, på samme måte som det gjøres til Statens Lånekasse. Og dersom leietakeren ikke har tatt 30 studiepoeng innen tiden for fornyelse av leiekontrakten, bør fornyelse nektes. (Med mindre man kan bevise alvorlig sykdom og annet som gjør man ikke har kunne studere som planlagt, selvsagt.)

Toril Charlotte Reynolds, Oslo FpU