Ikke gå i depositumsfellen!

‐ Det mange ikke vet, er at det bare finnes én ordning med lovlig depositum i Norge.

Lovlig depositum

Det mange ikke vet, er at det bare finnes én ordning med lovlig depositum i Norge. Det avtalte depositumet skal settes inn på en egen depositumskonto i leietakers navn, og rentene fra denne skal leietaker få. Det er alltid utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen, og depositumet kan aldri overstige summen av seks måneders leie.

Hvordan få depositumet tilbake?

Når leieforholdet er avsluttet kan du som leietaker gå i banken og få depositumet utbetalt.

Når du har bedt om utbetaling av pengene dine, skal banken sende et skriftlig varsel til utleier om at pengene vil bli utbetalt til deg. Dersom utleier mener han har et krav mot deg, må han ta saken videre til forliksrådet eller Husleietvistutvalget innen 5 uker etter at banken varslet ham om at du ville ha pengene dine utbetalt. Dette er den eneste måten utleier kan kreve penger fra depositumet på. Det holder ikke at han sier til banken at han har et krav mot deg.

Dersom utleier ikke tar saken videre innen 5-ukersfristen skal banken utbetale depositumet til deg.

Uenighet om depositumet

Dersom utleier tar saken videre havner den i Husleietvistutvalget eller i forliksrådet. Husleietvistutvalget er et spesialisert tvisteløsningsorgan, og finnes i Oslo, Akershus, Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag. I alle andre fylker må man ta saken til forliksrådet. Begge instansene behandler saker raskt og billig uten behov for advokathjelp.

Studentboligenes depositumsordning

Studenter som leier hos studentboligene har ikke individuelle depositumskontoer i eget navn, men betaler depositumet sitt inn til en felles depositumskonto. I tillegg kan det avtales at rentene skal tilfalle studentboligene, og ikke leietaker.

Ellers gjelder reglene som er omtalt overfor også for studentboligene.

Ulovlig depositum

Ulovlig depositum, dvs depositum som ikke er satt inn på en konto i leietakers navn, har du krav på å få tilbakebetalt. Hvis leieforholdet fortsatt løper kan du trekke fra depositumsbeløpet fra leieinnbetalingene dine. Dersom du har flyttet ut fra leiligheten, må du sende et krav til utleier om at han betaler depositumet tilbake. Dersom han ikke utbetaler pengene til deg kan du gå til Husleietvistutvalget og få en dom på at du har krav på pengene.