Ikke prisverdig?

Høgskolen i Oslo og Akershus delte 22. mars ut 4 priser for å feire de som utmerker seg innen henholdsvis forskning, internasjonalisering, formidling og studiekvalitet. Dette året var det mange sterke nominasjoner til 3 av prisene. Til den siste var det ingen.

Når universitetsplanene nå begynner å møte motgang er det vår frykt at fokuset vil bli enda større på Ph.D. og poenggivende forskning.

Som studenttillitsvalgte er vi bekymret for hva dette kan være et symptom på. For det er ingen hemmelighet at det ikke er incentiver for økt studiekvalitet i kriteriene for å bli universitet. Vårt inntrykk er at høyere utdanning i sterk grad er styrt av incentiver, kanskje enda mer enn gode ideer og løsninger. Når universitetsplanene nå begynner å møte motgang er det vår frykt at fokuset vil bli enda større på Ph.D. og poenggivende forskning, enn kvalitet i bachelorutdanningene som 90 % av studentene ved HiOA går på.

Symptomer kan være tegn på flere type diagnoser. Vi håper diagnosen i dette tilfellet er jantelovviruset heller enn kroniske universitetsplager. Vi vil utfordre fagmiljøene ved HiOA til å være stolte av det som er bra og vise det. Det er på tide å stikke hodet frem på vegne av seg selv, eller andre – hvis det finnes noe å være stolt av da?

Og ja, det handlet om prisen for studiekvalitet.