Feilplassert pekefinger

Det er også lite trolig at Velferdstinget vil fatte vedtak utstyrt med boksehansker og tannbeskytter i fremtiden.

Det rykker i capslock-fingeren etter å ha lest Fridtjof Eide Fjeldstads innlegg om den mye omtalte bokseturneringen i regi av DNS før jul. Som daværende redaktør av Universitas fikk jeg gleden av å delta i en kamp mot redaktøren av Radio Nova. Det var en god tone både før og etter kampen, og det er verdt å merke seg at turneringen hadde deltakere av begge kjønn, hvor samtlige stilte opp frivillig og på eget ansvar.

Fjeldstad hevder at bokseturneringen legitimerer en mannsjåvinistisk kultur. Dette kan tolkes som at han mener boksing som sådan er en mannsjåvinistisk sport, men Fjeldstad trekker argumentet enda lenger: Arrangementet snikinnfører og legitimerer en «usunn kultur» og «svekker tilliten» til tillitsvalgte i studentverdenen.

Argumenter av denne typen kan få noen og en hver til å logge seg inn på første og beste nettavis, hamre inn capslock-knappen, og skrive anonyme leserinnlegg om tilstandene i den politisk korrekte sovjetstaten Norge. Kanskje vil noen gjøre det samme på universitas.no. Uansett, og tilbake til poenget mitt: Det er meningsløst å lage politikk ut av et sosialt og originalt arrangement hvor studentledere og andre frivillige fikk anledningen til å gjøre noe de mest sannsynlig aldri kommer til å gjøre igjen. Det er også lite trolig at Velferdstinget, eller for den saks skyld andre deler av studentdemokratiet i Oslo og omegn, vil fatte vedtak utstyrt med boksehansker og tannbeskytter i fremtiden.

Normalt er jeg ikke typen som skriker opp over individets frihet til å gjøre som man selv vil, men selv i studentpolitikken finnes det viktigere saker å ta tak i enn dette arrangementet. Så vær så snill Fjeldstad; rett den formanende fingeren din andre steder.