Toverud er taus

Sist tirsdag sa Studentparlamentet nei til Høgskolens universitetssatsing. Ifølge Rektor er vi for sent ute. Avgjørelsen er allerede tatt. «Målsetningen er godt forankret i begge de tidligere institusjonene».

Til tross for disse tilbakemeldingene har universitetsdebatten engasjert – med ny giv – i snart et halvt år. Studenter og tilsatte har debattert, blogget, skrevet leserinnlegg og kronikker, møtt på seminarer og møter. Kun ledelsen har uteblitt.

Åpenhet og kritisk debatt har vært et av rektoratets mantraer siden de stilte til valg i fjor vår. I oktober sa Toverud Jensen at hun så frem til en «bred, kritisk og åpen diskusjon knyttet til det fremtidige universitetets profil og hva det vil innebære av utfordringer for det nåværende HiOA». Siden den gang har vi sett lite til rektoratet selv i den offentlige debatten.

Hvorfor kan vi ikke bremse opp, og ta oss tid til å debattere de store spørsmålene? Det hjelper lite å invitere til debatt, hvis ikke de faktiske beslutningstakerne deltar i en forpliktende samtale utenfor HiOAs lukkede fora.

Studentene utfordrer. Dette er svært interessant, får vi høre. Det er viktige spørsmål dere stiller. Men hva så? Våre spørsmål forblir ubesvarte. Studentparlamentet har sagt nei til universitetssatsningen. Vi er bekymret. Vi ønsker mer tid, og vi ønsker velbegrunnede svar. Vi krever å bli hørt og forventer at ledelsen tar utfordringen.