Fragmentering i humaniora

I et innlegg i Universitas utfordrer Espen Dahl Hjort og Eline Arbo ledelsen ved Humanistisk fakultet (HF) om framtida for teatervitenskap. Kort fortalt er situasjonen at det ikke blir opptak til teatervitenskap høsten 2012 på grunn av en vanskelig personal-situasjon og økonomisk situasjon på instituttet (IKOS). Samtidig foregår det en bredere diskusjon om framtida for teatervitenskap på nasjonalt nivå.

De humanistiske miljøene i Norge er preget av sterk fragmentering som forverres i en vanskelig økonomisk situasjon. HF-fakultetene har få større miljøer som kan løfte store forskningssatsinger, og vi har mange studieprogram som drives med liten bemanning. Samtidig blir vi færre ansatte fordi vi ikke har råd til å erstatte alle som går av. I denne situasjonen må HF-miljøene diskutere hvordan vi kan hindre at alle miljøer utarmes samtidig, og hva vi kan vinne på bedre samarbeid og arbeidsdeling. Framtida for teatervitenskap er en del av denne diskusjonen.

Hva som blir konklusjonen for faget teatervitenskap vet vi ikke ennå. Det er laget en nasjonal rapport som er sendt ut på høring og høringsfristen er ikke gått ut. Diskusjonen framover vil bli ført både på nasjonalt nivå, fakultetsnivå og instituttnivå.

«Tendensen til faglig utarming er altfor tydelig i humaniora i dag.»

Hjort og Arbo skriver at HF-ledelsen har innflytelse og ansvar. Jeg er enig. Denne innflytelsen vil vi bruke til å føre en ansvarlig diskusjon om hvordan vi kan motvirke tendensen til faglig utarming som er altfor tydelig i humaniora i dag. Her er det vanskelige utfordringer vi ikke kommer unna. Jeg ønsker fagutvalget på teatervitenskap velkommen til å ta del i denne diskusjonen.