Alkohol er ikke gøy

Ifølge trivselundersøkelsen til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) står fire av ti studenter i fare for få alvorlige alkoholskader, derfor kan ikke Kathrine Salhus nyhetskommentar i Universitas 23.02 stå ukommentert.

Den triste skjebnen til altfor mange studenter er gjeld, depresjoner og stryk på eksamen

Alkohol er som alle vet et alvorlig samfunnsproblem, ikke bare i Norge, men også i Europa. Ifølge EUs alkoholundersøkelse fra 2006 koster alkoholen i skader 270 milliarder euro i året. Ja, du leste riktig, 270 milliarder euro i året. Det ville være interessant å få redegjort for en del av disse alkoholglade studentenes studieresultater. Interessante problemstillinger kunne være: Hvor mange prosent av studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) drikker hver helg? Hvor mye får en student med seg etter å ha drukket hardt en helg? Føler nye studenter at det er et for sterkt drikkepress ved UiO? Den triste skjebnen til altfor mange studenter er gjeld, depresjoner og stryk på eksamen. For selv om det er gøy å drikke har det negative virkninger på hjernen, studiekvaliteten og sannsynligvis har selv små mengder alkohol en virkning på kroppen vi generelt i samfunnet ikke snakker om fordi det er tabu.

Kathrine Salhus prøver å få frem alokoholmedaljens forside som «sosialt glidemiddel for et kronisk beskjedent folkeslag» i siste Universitas. Videre skriver hun at: Det er liten tvil om at en heftig diskusjon over en pils skaper en bedre relasjon mellom professor og student enn «Klem en professor-dagen». At Salhus også presenterer den sentrale plassen alkoholen har under fadderukene som noe positivt er en negativ og dårlig holdning fra Universitas' medarbeider.

Salhus er på svært tynn grunn når hun bagataliserer studentenes alkoholproblemer på den måten hun gjør. Salhus skriver at det er «gøy å drikke». De mørke pubene, jenter og gutter som flyter over dansegulvet, hemningene som løsner. Kontrasten er stor til den daglige fjernheten mange studenter føler overfor hverandre til daglig, i studiemiljøet. Men dersom hun tror at studentene føler seg mer åpne ovefor hverandre i studiehverdagen etter en fyllekule eller to, da tar hun sannsynligvis grundig feil. Alkoholen gir ikke noe positivt bidrag til studentmiljøet.