Uholdbare boforhold i SiO

I forrige ukes Universitas kunne man lese at den utskjelte to på rom ordningen til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er tenkt å vare i overskuelig fremtid. Slik den har vært administrert til nå er dette en helt uholdbar situasjon.

De akutte problemene som har vært i første runde har SiO enda til gode å løse på en tilfredsstillende måte, 600 kroner i avslag er en helt utilstrekkelig kompensasjon for å komme til en leilighet uten internett, med dukkemøbler og umøblerte fellesarealer. Informasjonen studentene har fått har også vært mangelfull, men dette er problemer som forhåpentligvis bare hører hjemme i en overgangsfase.

Andre kritikkverdige forhold ser det derimot ikke ut som SiO har noen intensjon om å gjøre noe med. Vi har en internasjonal boliggaranti i SiO. Den har vi senest på velferdstingsmøtet i september bestemt oss for å opprettholde slik den er i dag. Å gjøre de internasjonale studentene til annenrangs SiO-leietakere er ikke noe vi kan være bekjent av.

For det første kan det virke som den enkelte internasjonale student skal betale det SiO mener de taper på å ha korttidsleiende internasjonale studenter i høstsemesteret, og tomme leiligheter i vårsemesteret. Dette er et strukturelt problem, som trenger en strukturell løsning. Slik det er nå, tjener SiO 600 kroner ekstra per rom på ordningen. Dette, for å dekke «merkostnader» med de ekstra leietakerne som, når møblene er nedbetalt (det skulle de være allerede) er et alt for høyt beløp. Å profittere på en desperat situasjon er ikke noe vi kan akseptere for studentenes egen samskipnad.

Det aller største problemet med ordningen med to på rom er likevel at den, ved å bare gjelde internasjonale studenter, er dypt urettferdig. Den diskriminerer internasjonale studenter, og sørger for en enda sterkere segregering av nasjonale og internasjonale studenter, med mindre mulighet for kulturell utveksling for begge parter.

Vi kan ikke ha et system som diskriminerer de studentene som ikke har en reell sjanse på boligmarkedet i Oslo.

Vi kan ikke ha et system som diskriminerer de studentene som ikke har en reell sjanse på boligmarkedet i Oslo. Skal vi ha en ordning med to på rom må den tilbys, på lik linje med enkeltrom, for alle studenter, ikke være en del av en marginalisering og gettoifisering som allerede har gått for langt i SiO.