Forby kommunisme på Blindern?

I verdensmålestokk kan det sies at det praktiseres en liberal ytringsfrihet på Blindern. Likevel er det forbudt å ytre bestemte politiske standpunkter på Blindern. Blant annet så er facistiske og nazistiske standpunkter forbudt å fremme på UIOs område. Det at det er forbudt å fremme den typen politiske standpunkter er forsåvidt et lite kontroversielt spørsmål. Derimot undrer jeg meg over at kommunister slipper så lett til. Dette dreier seg om en politisk bevegelse som arbeider for et totalitært regime, en væpna revolusjon og bagatelliserer kommunisters forbrytelser mot menneskeheten. Kommunismen har et langt og stygt rulleblad. Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Jung Il med flere har satt sine blodige fotspor i verdenshistorien. Blant annet sist gang jeg leste Guiness\' rekordbok var det Pol Pot som hadde rekorden i utrenskning av egen befolkning, målt i andel av folketallet og tid.

Selv om kommunister, nazister og fascister plasseres på hvert sitt ytterpunkt på den tradisjonelle venstre-høyreskalaen, så deler de flere grunnleggende fellestrekk. For det første fremmer de en såpass ekstremistisk tro på sine løsninger at de vil innføre et totalitært regime for å påtvinge oss, sitt samfunnsystem. For det andre er samfunnhensynet viktigere en omtanken for enkeltmennesket og mange menneskeliv har blitt ofret for «samfunnets beste». For det tredje innebærer en totalitær stat, at nesten alle sider ved menneskenes liv gjøres til gjenstand for statlig kontroll. For det fjerde fengsler de, torturer og undertrykker politisk opposisjon. Selv en overfladisk introduksjon av kommunismens historie vil vise et brutalt samfunnsystem som har sentrale fellestrekk med nazismen og facismen.

Det naturlige spørsmålet å stille i den sammenheng er; hvorfor forbyr vi ikke også at kommunister kan fremme sin sak på Blindern?

Jeg er forøvrig glad for at kommunismen har gått av moten, hvis de hadde den innflytelsen de ønsker, så hadde jeg nok endt mine dager i en Gulagleir på Svalbard.