Nivået bør bli høyere

I siste nummer av Universitas i 2009 skriver redaktøren av Nicolay arkeologisk tidsskrift et innlegg med tittelen «Ufundert kritikk».

– Jeg har ikke «slaktet» noen tidskrifter.

Jeg har selvsagt ikke kommentert dette spesielle tidsskriftet som Marianne Hem Eriksen redigerer, som jeg for øvrig ikke kan huske å ha sett og derfor ikke lest, i det ganske uformelle intervjuet Universitas gjorde med meg etter at prisen for årets nordiske tidsskrift var utdelt. Og jeg har ikke «slaktet» noen tidskrifter. Det var Universitas sin overskrift. Men av de ganske mange studenttidskrifter jeg faktisk har sett og lest i, bør nivået kunne bli høyere.

Men bevares. Det gleder meg at Nicolay arkeologisk tidsskrift holder en høy standard.