Ufundert kritikk

Som redaktør i et av de «slaktede» studenttidsskriftene ved Universitetet i Oslo (UiO), stusser jeg over kritikken fra professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge i Universitas nr. 33, 18. november. Tidsskriftene er «profilløse og mangler nerve», «mangler politisk vilje» og «skriver ikke nok om debatter innad i fagmiljøet».

Artikkelen følges av en liste med oversikt over tidsskriftenes bevilgninger fra Kulturstyret 2009, hvorav mitt eget tidskrift – Nicolay arkeologisk tidsskrift – ligger på tredje nederste plass, og er altså et av de tidsskriftene som får aller minst støtte (6000 kr i 2009). Implisitt ligger vel budskapet: se hvor mye penger de får – til hvilken kvalitet?

Som leser blir jeg forvirret over de helt ulike tidsskriftene som her sammenlignes (selv om det eneste som nevnes eksplisitt av Berge som nevnt er Filologen). Her sauser man sammen en variert mengde tidsskrifter: Noen som distribueres gratis til alle studenter, allmennkulturelle tidsskrifter (hva nå det er), tidsskrifter som har som mål å «ta for seg aktuelle arrangementer for odontologistudenter» tidsskrifter som ifølge sine nettsider skal «fortelle leseren hvor det beste stedet å drikke er…». Og så arkeologitidsskriftet Nicolay.

– Vår politiske vilje og evne til å skrive om debatter innad i fagmiljøet er det ingenting i veien med.

Jeg kan ikke svare for noen andre tidsskrifter, men jeg kan fortelle Berge litt om mitt eget tidsskrift. Nicolay har ca. 600 abonnenter rundt om i landet, derav alle de store arkeologiske institusjoner i Norge, fylkeskommuner, professorer og forskere, diverse museer i inn- og utland og en mengde enkeltpersoner. Det finnes knapt en arkeolog i Norge som ikke kjenner Nicolay. Tidsskriftet publiserer artikler skrevet av både etablerte forskere og studenter som publiserer for første gang, noe som gjør det helt unikt. Nicolay har overlevd som tidsskrift siden 1967 og leses av store deler av fagmiljøet. Vår politiske vilje og evne til å skrive om debatter innad i fagmiljøet er det heller ingenting i veien med.

Mitt spørsmål til professor Berge er som følger: Hvilke studenttidsskrifter har du egentlig basert kritikken på?

Innlegget er forkortet. Red.anm.