Velkommen til radio­tea­teret

Når studentmediene får bevilget penger er det ikke behovet som avgjør, men hvor kraftfulle signaler man sender.

Det var heller tomt retorisk kjekleri, fremfor rasjonelle vurderinger som til sist avgjorde hva studentmediene fikk på Velferdstinget (VT) sitt tildelingsmøte 5. oktober. Slikt politisk teater bør VT unngå i fremtiden.

De helt eller delvis reklamefinansierte mediene Inside, Argument og Universitas har alle opplevd svikt i annonsemarkedet, og søkte derfor om økte bevilgninger for å komme seg gjennom 2010 med skinnet og leserne i behold. Radio Nova har på sin side tidligere opplevd alvorlig svikt i Velferdstingets (VT) tildelinger. Kun 8,7 prosent av studentene hørte på Radio Nova månedlig i 2008, og det provoserte studentpolitikere dit hen at de heller ville bruke pengene på ting flere får glede av. Men i år gikk ryktene om at noe var i forandring.

Det absurde er at det startet så bra med innstillingen fra VTs arbeidsutvalg. Det er arbeidsutvalget som først går gjennom alle søknadene og legger dem frem for VTs medlemmer (bestående av representanter fra alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo) med et eget forslag til hva som bør prioriteres. Deres hovedmål i år var at alle studentmediene skulle overleve 2010, til tross for sviktende inntektsgrunnlag. Intensjonen var svært god, men manglet fullstendig overbevisningskraft overfor et velferdsting som hadde bestemt seg på forhånd.

Resultatet ble at Inside fikk 0 kroner, etter å ha søkt om godt over en halv million, Argument fikk 200 000 etter å ha søkt om 360 000, med beskjed om at VT ikke skulle være noe oljefond, og Universitas fikk to millioner etter å ha søkt om 2,1. Spådommen om Radio Nova gikk i oppfyllelse, og de fikk 1,3 millioner, akkurat det de ba om. Årsaken til denne enorme skjevdelingen mellom hva mediene søkte om og hva de fikk, ser ut til å være hvem som hadde best utviklet sendemast. Det åpenbare svaret er nettopp Radio Nova.

Radio Novas bevilgninger er vel fortjent, men det er likevel kritikkverdig at studentpolitikerne handler som de gjør. Argumentene som ble fremholdt på møtet, var at Radio Nova gjennom lengre tid har «tatt signalene» fra VT klart og tydelig. Nøyaktig hva Radio Nova har foretatt seg, forble derimot uklart. Ingen kunne si noe konkret om det. Det toppet seg da en av VTs medlemmer reiste seg og proklamerte at Radio Nova har tatt signalene og «mye tyder på at de har fått flere lyttere». Hva dette «mye» er som tyder på at de har fått flere lyttere, og at tidligere års argumenter for kutt i radiokanalens budsjetter oppheves, er sannelig ikke godt å si. Ingen undersøkelser viser dette. Derfor er det mer nærliggende å tro at Radio Nova har vunnet studentpolitikernes hjerter, fremfor studentenes.

Det er bekymringsverdig om studentpolitikken skal styres av ubegrunnede væromslag.

Det er ikke usedvanlig at politiske beslutninger tas på bakgrunn av påvirkningsarbeid, som virker å være tilfelle her. Og det er bare bra om tidligere argumenter mot Radio Nova oppheves, men da må det forklares, av respekt for Inside og Argument som ble ribbet. Det er bekymringsverdig om studentpolitikken skal styres av slike ubegrunnede væromslag, for mediene trenger mer stabilitet enn som så. Noen ganger må bevilgninger kunne fungere som en flytebrygge, om ikke et utømmelig oljefond, så mediene kan overleve. Dessverre gikk de bedre argumenter tapt i en brottsjø av ulne signaler, mens behovene forble ubesvart.