Radikalt kirkevalg!

De seneste åra har på mange måter vært svært positive for utviklinga i Den norske kirke. Det har blitt utnevnt fem kvinnelige biskoper, det har blitt tatt sjumilssteg i homofilispørsmålet, og kirka har tidvis vist seg som en progressiv kraft i spørsmål som klima, innvandring og fordeling. Men det er på ingen måte sikkert at denne utviklinga vil fortsette. Stortingsforliket om stat og kirke i fjor markerte begynnelsen på noen dramatiske og formende år for Den norske kirke, der årets kirkevalg blir veldig viktig.

Norges Kristelige Studentforbund har kasta oss med i valget, under plattformen «En åpen, solidarisk og radikal kirke».

- Vi vil ha en kirke med et maktkritisk blikk på fattigdom, kjønnsroller og stigmatisering.

Vi vil ha en kirke med et avslørende og maktkritisk blikk på fattigdom, kjønnsroller og stigmatisering. En kirke som understreker hvert menneskes ukrenkelige verdi i stedet for å tilby religiøse innpakninger til homofobe fordommer eller foreldete kvinnesyn. Vi ønsker oss en kirke som ser det som naturlig å søke samarbeid med de sosiale bevegelsene, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen. Vi drømmer om en kirke som er en tydelig stemme for mer rettferdig fordeling lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kirkevalget med alle de mer eller mindre ukjente kandidatene kan oppleves uoversiktelig, men kandidatene presenterer seg på Den norske kirkes hjemmesider, og på våre hjemmesider finnes anbefalinger av kandidater som vil kjempe for en kirke i tråd med vår plattform.

Simultant med Stortingsvalget skal det i år også avholdes Kirkevalg. Har du fått et stemmekort i posten har du stemmerett. Bruk den! Det kan forhåndsstemmes ved Studentprestenes kontor i Fredrikkebygningen på Blindern fredag 4. september.

Godt valg!