Ahmadiyya-bevegelsen

I Pakistan blir muslimer som tilhører Ahmadiyya-bevegelsen forfulgt og utsatt for trakassering. De har ifølge pakistansk lov ikke rett til å kalle seg muslimer, de kan ikke bygge moskeer og mange ahmadiyya-muslimer sitter fengslet i Pakistan som en følge av at de prøver å praktisere sin tro. Religiøse fanatikere beskylder ahmadiyya-muslimene for å være falske muslimer. Uskyldige personer blir drept og mishandlet, og den viktigste drivkraften bak dette er de fanatiske mullaenes spredning av hat og propaganda mot Ahmadiyya-bevegelsen.

I motsetning til Pakistan, blir menneskerettighetene respektert i Norge. Men den fanatiske mullaens tunge er lang. Den har nådd Norge, og Universitetet i Oslo.

I en artikkel i nr. 5 av bladet Salam, som blir utgitt av Muslimsk studentsamfunn, er ahmadiyya-muslimene blitt erklært for ikke-muslimer.

I en artikkel i nr. 5 av bladet Salam, som blir utgitt av Muslimsk studentsamfunn, er ahmadiyya-muslimene blitt erklært for ikke-muslimer. Dette til tross for at Den hellige Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har sagt at den som sier trosbekjennelsen og kaller seg for muslim er en muslim. Videre står det at det ikke kan aksepteres at personer som tilhører Ahmadiyya-bevegelsen kaller seg for muslimer. Vi blir beskyldt for å avle feilinformasjon om islam, noe artikkelen mener er ødeleggende for muslimenes tro. Slike beskyldninger får drastiske konsekvenser for ahmadiyya-muslimer i land hvor mullaene har stor innflytelse. De siste årene har anti-ahmadiyya vold og hat spredt seg til Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka og Saudi-Arabia. Amnesty International har dokumentert drap, forfølgelse og hatkampanjer mot ahmadiyya-muslimer. Vi får håpe at det blir med mullaens tunge her i Norge, og at hans hånd ikke når fram.

Ahmadiyya-menigheten ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, som hevdet å være Den utlovede Messias og Imam Mahdi, hvis komme var profetert av Profeten Muhammad. I 1956 kom den første misjonæren fra Ahmadiyya-bevegelsen til Norge. Før masseinnvandringen og etableringen av diverse islamske sentre i Norge, var islam i Norge synonymt med Ahmadiyya.