Høyresidens Robinsonuniversitet.

Det var morsomt å lese artikkelen din i Universitas, Inge. Du sier mye tull, men selv blind høne finner korn (av og til). Å ta penger fra Universitetet i Oslo (UiO) og gi til distriktsskolene er tåpelig.

UiO får allerede i dag mindre penger pr student enn de andre utdanningsinstitusjonene. Så vi er helt enige. Og jeg er helt enig i ditt siste utsagn; la studentene studere der de vil. Det eneste problemet er at resten av artikkelen din sier at du vil ha et Robinson-universitet; hvem kan vi stemme ut for å få flere lærer pr student?

Sosialdemokratene tenker annerledes; hvordan kan vi få gitt et best mulig tilbud til flest mulig? Som de fleste vet har UiO aldri avvist så mange kvalifiserte søkere som i år, mye fordi ungdomskullene har blitt større. Det vil visst bare Sosialdemokratene gjøre noe med. Moderat Gruppes venner i høyresideregjeringen er derimot en tilhenger av utestengingslinjen. Og verre skal det bli. 4000 færre studieplasser i Norge, 683 av disse ved UiO, er forslaget fra Clemet og Bondevik. Så Inge, hvor skal disse studere?