Alkohol som problemskaper

Anders S. Worren, journalist i Universitas, skriver 8. november at han synes drankerne bør få være i fred. «En kan gjerne ta avstand fra alkohol for egen del, men en skal være varsom med å tvinge egen moral og overbevisning på andre», skriver han. Ser man seg om i et vanlig studentmiljø, blir det fristende å si at det motsatte er problemet.

Det er helt åpenbart at Worren har brukt mer tid på «studentkjellerne brune av øl», enn med å sette seg inn i hva han snakker om.

Studentkjellerne har en sosial rolle, sier Worren, og jeg kan ikke være mer enig. Sosiale møteplasser er viktige, både for studenter, ungdom og voksne. Men jeg vil driste meg til å påstå at studentkjellerne spiller en større rolle enn alkoholen i seg selv. Det er ikke promillen som gjør det hyggelig å møte andre folk, det er folkene gjør at det er hyggelig å møte andre folk.

Om Worren liker det eller ikke, så skaper alkohol en lang rekke problemer, både i studentsamfunn og ellers. Og jo mer alkohol som drikkes, jo flere skader og problemer får vi. Denne sommeren har antall voldtekter i Oslo skutt i været. Vi får rekord i antall leverskader som følge av alkoholbruk i år. Avrusningskøene for ungdom mellom 18 og 21 har steget til ett år. Og samtidig drikkes det stadig mer og mer alkohol, spesielt blant ungdom.

Worren sier at han vil få være i fred med ølen sin. Men se deg om, Worren: Hvor mye av studentmiljøet og fadderukene er lagt opp til at du skal få være i fred med ølen din (eller sågar for å få deg til å ta en ekstra), og hvor mye er lagt opp for å ta den fra deg?

Jo mindre Worren og folk flest drikker, jo færre problemer og skader får vi

«Et for høyt forbruk av alkohol er skadelig», sier Worren, og har helt rett i dét. Men faktum er at det er folk flest som står for de fleste alkoholproblemene, fordi det rett og slett er så ekstremt mange flere av de enn stordrankerne. Jo mindre Worren og folk flest drikker, jo færre problemer og skader får vi. En bonuseffekt er at det også blir færre av de omtalte stordrankere.

Og hvis du ikke klarer å møte folk og ha det hyggelig uten å være oppe på en viss promille, Worren, er det kanskje på tide å gå i seg selv, og finne ut hvilken kategori du selv hører inne under?