En lat students betraktninger

Jeg ble gjennom Dagbladets enorme oppslag «Tidenes dårligste studenter» gjort kjent med professor Kai A. Olsens rapport om utdanning i Norge. Rapporten er bare på 30 sider, men rekker likevel å dele ut en rekke knyttneveslag mot norsk utdanning. Studenter er late, svake og umotiverte, og mange av oss burde aldri satt foten innenfor universitetet. Universitetet er på sin side en masseopptaksmaskin som ikke makter å håndtere flommen av studenter.

Olsen uttrykker frustrasjon over at studentene ikke er nok tilstede på forelesninger, og i studiene generelt. Jeg føler den samme mangel på tilstedeværelse gjelder foreleserne. Det ville vært en fin bonus om flere av fagansatte viste at de brydde seg om studentene, at de oppmuntret til mer kontakt og smittet oss med mer av det engasjementet de utvilsomt har.

Olsen skriver følgende om internasjonalisering, etter å ha sett på statistikk om hvor få som søker seg til sterke utenlandske universiteter: «Det kan virke som om sol og strender slår sterkere ut enn håp om et faglig godt studium». Jeg tror mange studenter ville søkt seg til kvalitetsuniversiteter hvis bare det fantes mulighet til det, men mulighetene for å studere utenlands er ikke i nærheten av så gode som Olsen skal ha det til.

Om arbeidsmuligheter kan Olsen fortelle at Norge utdanner verdens mest overkvalifiserte kassabetjening. Det er slik at mange studenter må jobbe ved siden av studiene, og at man gjerne tvinges til å forbli i deltidsjobben når man ikke får annet arbeid. Likevel er det dristig av Olsen å påstå at mange studenter selv vet de ligger an til en karriere hos Rema, og at de studerer bare fordi studentstatusen «kan være grei å ha når Onkel spør hva en gjør på». Jeg mener det ville vært langt mer produktivt å satse på mer kontakt med næringslivet for studenter, slik at det ble lettere å få jobb etter endt utdanning, enn å påstå at studenter studerer som unnskyldning.

Jeg vil oppfordre alle til å lese Olsens rapport, og anvende sin fine akademiske nese på de mange påstandene og konklusjonene

Her har jeg kun trukket frem tre punkter vi studenter kan kjempe for bedring av. Det er mange flere, og jeg vil oppfordre alle til å lese Olsens rapport på www.civita.no, og anvende sin fine akademiske nese på de mange påstandene og konklusjonene. Det er mye saftig materiale der!