Lege på venteliste?

Jeg er legestudent, og nå er jeg opprørt. Tenk deg at du sykler nedover Sognsveien. Du kjenner vinden i håret som blafrer hemmet under hjelmen. Du er konge i sykkelfeltet! Så nærmer du deg Kirkeveien. Seks meter igjen; du hogger inn bremsene. Bilene deler seg i to felt, og sykkelfeltet opphører med øyeblikkelig virkning. Du ser fortvilet etter en måte å komme deg opp på fortauet. Du vurderer å kaste deg ut blant bilene, men ombestemmer deg og går resignert av sykkelen og løfter den opp på fortauet meget lite kongeaktig. Vel over krysset fortsetter sykkelfeltet igjen, som om ingenting har skjedd. Hvorfor opprører dette en legestudent?

Tenk deg at dette krysset er overgangen til turnus, ett og et halvt år med «plikt»-tjeneste etter seks år med legestudier. Ansvaret for hvor mange som kommer syklende mot krysset ligger hos Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Hvor mange som kan fortsette etter krysset er Sosial- og Helsedepartementet ansvarlig for. Hittil har det vært nok turnusplasser, men om et par år vil det ikke lenger være slik. Allikevel øker KUF inntaket av legestudenter fra 180 til 210 i Oslo det siste året. Forslag om ventelister for å få fullført en utdanning på seks år er uholdbart. I denne saken kan ikke KUF være frikoblet fra Helse- og Sosialdepartementet! Er det rart jeg er opprørt?