Universitas retter

Forrige uke skrev Universitas at økonomiproblemene i Norsk Studentunion (NSU) delvis skyldes at organisasjonen har hatt for høye forventninger til antallet studenter som er tilknyttet NSU. Dette er korrekt, men forventningen var 1200 studenter mer enn utfallet, ikke 12 000, slik det sto i artikkelen. I den tilstøtende artikkelen om «Sosialistflertall blant NSU-ansatte», skrev Universitas at sekretær Janne Nyhus i NSU, har vært ansatt som feministisk leder i Sosialistisk Ungdom, men hun var ikke ansatt, hun var tillitsvalgt. Videre står det at hun sitter i SUs sentralstyre og i SVs kvinnepolitiske utvalg. Det korrekte er at perioden hennes i disse vervene gikk ut i sommer. I tillegg sto det et sted i saken at sekretariatsleder Heidi Sund er permittert fra sin stilling, men det korrekte er at hun er i fødselspermisjon. Universitas beklager feilene.