Universitas søker korrekturleser.

Universitas søker en person som kan lese korrektur for avisen. Erfaring med liknende arbeid er en fordel, men ingen forutsetning. Du må ha meget god språkforståelse, gode kunnskaper om rettskrivning og et skarpt blikk.

Arbeidstid er seks timer i uken, fra 18-21 på mandager og 20-23 på tirsdager, hver uke Universitas har produksjon. Lønnen er 120 kroner timen.

Send søknaden og/eller spørsmål til stillingen til:

E-post: a.s.worren|a|universitas.uio.no

Post: Universitas v/redaktør Anders Schiøtz Worren, boks 89 Blindern, 0314 Oslo

Eller lever direkte i redaksjonen, som ligger over barnehagen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Blindern.

Merk søknaden «Universitas-søknad».

Søknadsfrist er fredag 22. august.

Universitas er Norges største studentavis, med et opplag på 17 000. Vi kommer ut 34 ganger i året, og distribueres ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.