Universitas søker fotosjef

Fotosjefen har det øverste ansvaret for foto i Universitas. Personen skal både ta bilder og administrere Universitas' faste frilansere. Søkere bør ha klare meninger om fotografiets rolle i avisen og et godt øye for både kultur og nyhetsfoto, samt bred fotoerfaring. Det vil også være nødvendig å følge opp fotografer og gi kompetansehevende veiledning.

Den rette søker har gode kunnskaper om ditalbehandling.

Stillingene lønnes med 18 timer a 100 kroner per produksjon, timelønn for alle vakter utover to tirsdagsvakter per måned, og Universitas´ satser for foto utenfor vakt. Det må påregnes en del jobb utover de 18 timene.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til fotosjef Brian Olguin på mail:

briano(AT)universitas.uio.no.

Søknad med CV og arbeidsprøver sendes til Universitas:

• E-post til a.s.worren(AT)universitas.uio.no

• Post til Universitas v/redaktør Anders Schiøtz Worren, boks 89 Blindern, 0314 Oslo

• Lever direkte i redaksjonen, som ligger over barnehagen ved Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.

Merk søknaden «Universitas-søknad».

Søknadsfrist: Tirsdag 27. mai, klokken 1200.