Universitas søker oversetter

Universitas søker en person som kan oversette utvalgte saker fra norsk til engelsk hver uke. Søkere må ha tidligere erfaring med oversettelser.

Arbeidstiden er fem timer uken, hver tirsdag kveld når Universitas har produksjon.

Arbeidet er lønnet med kroner 160 pr. time.

Søknad med CV og arbeidsprøver sendes til Universitas:

  • E-post til a.s.worren(AT)universitas.uio.no
  • Post til Universitas v/redaktør Anders Schiøtz Worren, boks 89 Blindern, 0314 Oslo
  • Lever direkte i redaksjonen, som ligger over barnehagen ved Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.

Merk søknaden «Universitas-søknad».

Søknadsfrist er tirsdag 11. mars.