Universitas søker journalister, sideuttegnere og fotografer

@tingo:Journalister med skriveglød og gode ideer

Fotografer med ideer og blikk for gode avisbilder.

Sideuttegnere med blikk for god layout og kjennskap til InDesign.

UNIVERSITAS ER NORGES største studentavis, med et opplag på 17 000. Vi kommer ut 34 ganger i året, og distribueres ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.

UNIVERSITAS LAGES AV og for studenter, og kan tilby et flott sosialt miljø og en uvurderlig erfaring for alle som ønsker en fremtid i media.

TIDLIGERE ERFARING er en fordel, men ingen betingelse. Det er viktigere at du har vilje til å stå på hardt, samt at du har gode ideer til hvordan vi kan gjøre avisen bedre. Arbeidet er betalt. SØKNADEN MÅ inneholde CV, noen ord om hvorfor vi har bruk for akkurat deg, og arbeidsprøver – gjerne laget for anledningen.

JOURNALISTER BES PRESISERE hvilke stoffområder de har mest lyst til å arbeide med.

Send søknaden:

  • E-post til a.s.worren |a| universitas.uio.no
  • Post til Universitas v/redaktør Anders Schiøtz Worren, boks 89 Blindern, 0314 Oslo
  • Lever direkte i redaksjonen, som ligger over barnehagen ved Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern.

Merk søknaden «Universitas-søknad».

Søknadsfrist

Fredag 25. januar 2008