Universitas søker magasinfotosjef.

Universitas er Norges største studentavis, med et opplag på 17 000. Vi kommer ut 34 ganger i året, og distribueres ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.

Universitas lages av og for studenter, og kan tilby et flott sosialt miljø og en uvurderlig erfaring for alle som ønsker en fremtid i media.

Arbeidet er lønnet, og arbeidstiden er fleksibel.

Søkere må ha blikk og evne til å knipse gode bilder og kunner vurdere andres arbeid på en profesjonell måte. Den rette søkeren gløder for foto og har i tillegg satt seg inn i hvilke etiske regler som knytter seg til dokumentasjonsarbeid med kamera (etikk for fotojournalister).

Søkeren må være kompetent i Adobe Photoshop og kunne fototeknikk.

Hun eller han må være kreativ og bør være flink med mennesker.

Magasinfotosjef skal støtte og utvikle andre fotografer.

Søkere som har erfaring med pressefoto og eventuelt uttegning- og/eller designprosess innen grafiske arbeider eller publikasjoner stiller med en klar fordel.

Til søknaden skal det legges ved en portefølje med 6-12 bilder for å

dokumentere kunnskaper, i papirkopier eller cd-rom.

Søknadsfrist: Fredag 25. januar.