Universitas søker folk!

Norges største studentavis søker nye journalister, fotografer og sideuttegnere.

Universitas er en avis av og for studenter, og dekker alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI, Menighetsfakultetet, Idrettshøgskolen, Veterinærhøgskolen, Musikkhøgskolen, Arkitekthøgskolen og fra og med i høst også Kunsthøgskolen. Studenter fra alle disse lærestedene er hjertelig velkomne til å søke!

Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Det er viktigere at du har vilje til å stå på hardt, samt at du har gode ideer til hvordan vi kan gjøre avisen bedre. En søknad må inneholde CV, noen ord om hvorfor vi har bruk for akkurat deg, og arbeidsprøver, gjerne laget for anledningen. Journalister bes presisere hvilket stoffområde de har mest lyst til å arbeide med. Arbeidet er beskjedent betalt.

SØKNADSFRIST: FREDAG 25. AUGUST, KL. 1500.

Spørsmål rettes til redaktør Michael Brøndbo på michael.brondbo |a| universitas.uio.no

Journalister:

Universitas er vaktbikkje, kulturorgan og debattforum for over 40.000 Oslo-studenter, og trenger idérike journalister som brenner for å skrive og å grave opp gode saker. Nye journalister får prøve seg på det meste, nyheter, kultur, anmeldelser, feature/magasin og kommentar- og analysestoff, men si gjerne noe om hvilke stoffområder du brenner aller mest for.

Fotografer:

Universitas baserer seg på digitalkameraarbeid, og fotoarbeidet dekker spennet fra nyhetsfoto til portretter. Du trenger ikke eie eget fotoutstyr.

Sideuttegnere:

Må ha et blikk for god lay-out og ha kjennskap til verktøyene Universitas arbeider med – InDesign og Photoshop.Hovedparten av arbeidet foregår mandag og tirsdag, og uttegnerne jobber i turnus.