UNIVERSITAS søker nye sideuttegnere

Universitas trenger nye sideuttegnere. Tidligere erfaring fra avis eller lignende er en fordel, men ingen betingelse. Det er viktigere at du har vilje til å stå på, samt at du har gode ideer til hvordan vi kan gjøre avisen bedre. Du må også ha et blikk for god lay-out og ha kjennskap til InDesign og Photoshop. En søknad må inneholde cv, noen ord om hvorfor vi har bruk for deg, og arbeidsprøver, gjerne laget for anledningen.

Arbeidet er betalt. For spørsmål, ta kontakt med deskansvarlig Anders Bergland på e-post anders.bergland|å|universitas.uio.no.

SØKNADSFRIST: FREDAG 27. JANUAR, KLOKKA 12.00