UNIVERSITAS søker nye fotografer

Er du kreativ og engasjert, med falkeblikk og kikkertlinse? Universitas trenger nye fotojournalister. Også her er tidligere erfaring en fordel, men ingen betingelse. Du trenger heller ikke eie eget fotoutstyr. Ståpå-vilje, ideer og ikke minst et skarpt blikk for gode avisbilder er viktigere. En søknad må inneholde cv, noen ord om hvorfor vi har bruk for deg, minst fem ideer til fotoreportasjer, samt arbeidsprøver, gjerne laget for anledningen. Arbeidet er betalt, og pågår hver uke i semesteret – vi forventer innsats og iver.

Universitas dekker alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. I denne opptaksrunden oppfordres spesielt studenter ved UiOs Juridiske fakultet, Norges Idrettshøgskole og BI til å søke.

SØKNADSFRIST: FREDAG 27. JANUAR, KLOKKA 12.00