Universitas søker redaktør

Universitas er Norges største studentavis. Avisen her et opplag på 17000 eksemplarer og utgis ukentlig i vår- og høstsemesteret. Omsetningen er cirka 3,5 milloner i året, og redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.

Redaktørstillingen er en lønnet fulltidsjobb i semestrene. Engasjementet varer i ett år. Søkere må ha journalistisk erfaring og ha kjennskap til studentlivet i Oslo generelt. Det vil være en fordel å kjenne til hvordan lede en studentavis spesielt. Evne til å lede og motivere andre medarbeidere er vesentlig.

Søknad med programerklæring, cv og annen dokumentasjon sendes Universitas v/ styreleder Kjartan Almenning, postboks 89 Blindern, 0314 Oslo.

Søknaden må være Universitas i hende senest onsdag 2. november. Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Kjartan Almenning telefon 95 84 02 27, eller redaktør Vegard Kristiansen Kvaale telefon 22 85 33 37.