Pål Norheims rolle som skarp menneskelig observatør vil bli dypt savnet. Foto: Kolon Forlag

«Oppda­te­ringer 2»: Savnet etter en eksis­ten­siell tenker

«Oppdateringer 2» overfører de intelligente Facebook-statusene til den nylige avdøde Pål Norheim til et fortreffelig analogt format.

«Oppdateringer 2» er en samling av Norheims Facebook-oppdateringer i en fleksibel dagboksjanger: her veksles det mellom personlige minner og drømmer, allmennmenneskelige og sosialpolitiske refleksjoner og detaljrike reiseskildringer fra Nord-Afrika.

Det er da de siste som definitivt tar mest plass. Her hender det at Norheim går seg vill: plutselig står han i utkanten av markeder og medinaer og må vandre på måfå i ukjente bydeler i flere timer, før han plutselig ser hotellet reise seg uforventet foran øynene hans. Boken ser ofte ut til å følge samme prosess: noen ganger fortsetter nemlig noen refleksjoner uavbrutt over flere sider, som gjengivelsen av Trumps psykologiske kjerne. De fortsetter så lenge at man selv, som leser, mister retningssansen og vandrer fra ord til ord som Norheim gjør fra bakgate til bakgate, drevet vekk fra bokens helhetlige rytme. Men brått tar skildringen uforventet slutt, i det Norheims stemme oppstår igjen fra en intim aforisme og bringer tilbake bokens familiære ramme.

Med et klart og elegant språk settes det ord på menneskets svevende opplevelser

Slik klarer Norheim å skape en engasjerende dynamikk mellom lange reiseskildringer og politiske kommentarer, og kondenserte avsnitt om det menneskelige vesen. Han lykkes strålende med begge, og beveger seg fritt fra det private til det offentlige. Med et klart og elegant språk settes det ord på menneskets svevende opplevelser, presenterer stemmer og farger fra Etiopia og Egypt, og stiller spørsmål til religiøse bevegelser. Det virker virkelig som Norheim har kastet et altomfattende blikk over verden og komprimert resultatet i hans desidert over gjennomsnitte intelligente Facebook-oppdateringer.

Uavhengig av om de leses digitalt eller analogt, bekrefter oppdateringene Norheims dybde som eksistensiell tenker og engasjert kommentator. Ikke minst er det da hans rolle som skarp menneskelig observatør som kommer til å bli dypt savnet.

Les også denne skarpe anmeldelsen fra Vera Gjermundsen: Om maskiner og menn