Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Endelig fokus på foto

Utstillingen, Snap – Dokumentar og portrett på Museet for samtidskunst. Fotografier fra samlingen, har store ambisjoner og lykkes godt med å innfri dem.

Det er ikke ofte de store norske museene viser store fotoutstillinger. Bare av den grunn er det en begivenhet at Museet for samtidskunst dykker i arkivene sine. Det er en ambisiøs utstilling som ønsker å dekke både et stort tidsrom og et mangefasettert felt som det fotografiet er. For å avgrense feltet har kurator valgt å fokusere på dokumentarfotografiets inspirasjon gjennom flere epoker, og samtidig undersøke det objektive og subjektive portrettet.

Totalt viser utstillingen 100 verk fra 30 fotografer. Blant dem er sentrale fotografer som Nan Goldin, Cindy Sherman, Jacob Riss, Christer Strömholm, og norske fotografer som Vibeke Tandberg og Torbjørn Rødland. Dette gjør utstillingen til et interessant prosjekt, men med fare for å gape over for mye. Likevel fremstår helheten samlet med dokumentarfotografiet og portrettene som tydelige røde tråder. Det er spennende å se fotografiene satt i historisk og tematisk kontekst.

Utstillingen er en flott innføring i det som fremstår som sentrale deler av fotohistorien. Spennet er stort og gir en følelse av kun å få servert en smakebit, og ikke mer. Men dette er ikke nødvendigvis negativt, ettersom det gir mulighet til oversikt og å se bildene i forhold til hverandre. Samtidig er savnet etter dybde til stede, og helt til slutt oppfordres det derfor til flere store fotoutstillinger på de store museene.